iF
iF

Engelliler Haftası

Engelliler Haftası

Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Toplum olarak engelleri kaldırarak herkes için eşit bir hayat sunabiliriz. Engelliler Haftasında farkında ol, engelleri kaldırmak için adım at!

.
#engellilerhaftası #engellilerhaftasi #engellilerhaftasıkutluolsun #farkındaol #engelolmadestekol