iF
iF

Reklam Nedir?

Reklam Nedir?

Reklam Nedir?, Reklam ve Özellikleri, Reklamın Önemi

Reklam Nedir?

Kısaca bir ürünün ya da hizmetin tüketici ile tanışmasına reklam denir. Reklam tüketicinin ihtiyaçlarına göre hazırlanır ya da yeni ihtiyaçlar doğurur. Reklamın temelinde yatan en önemli unsur reklam fikridir.
Bir fikrin görünür kılınmasını sağlayan argümanlar reklam mecralarına göre çeşitlilik gösterir. Kendi içerisinde, farklı yöntemler barındıran reklamlar reklamı veren kişiler ya da kurumlar tarafından uygulanmaktadır.Reklam ve Özellikleri

 

            Teknolojik gelişmelerin artması ile beraber insanların ürün seçimleri ve ürün çeşitlerinin tanıtımı için farklı yollar geliştirilmektedir. Bu noktada, reklam nedir ve insanlar üzerinde nasıl etki yaratır soruları önem kazanmaktadır.  Televizyonda uygulanan reklamlar ve radyo, gazete, billboard, sinema, dergi ve internet aracılığı ile ürün ve hizmetleri tüketiciye ulaşması anlamına gelir.

            Reklamlar, ürün veya hizmetlerin tanıtımı yapılırken tüm tüketicilere ve çok geniş hedef kitlelere hitap edecek olan medya araçlarının tümünün kullanılmasıdır.

 

            Reklamlar tüketicilere ürün ile hizmetlerin kullanımını, nereden ve nasıl alınabileceği konusunda bilgiler içerir. Bu sayede tüketicilere ürünün doğru bir şekilde nasıl alınabileceği konusunda yol gösterilir. Firmaların ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımının yapılması ve bu sayede satışların da artması ve marka bilinirliğinin artması için, doğru bir reklam hazırlanması tam hizmet ajansı ile mümkündür. Sıradan ve benzer reklamlar tüketicilerin dikkatini yeterince çekilemeyebilir.

 

Reklamın Önemi

 

Firmanın ürününü ve hizmetini en iyi şekilde tanıtabileceği yöntem reklamdır, hedeflenebilir kitleye ulaşmak ve bu ulaştığı kitlenin raporlanabilir olması markalar için önemli bir konudur. Reklam alıcı ile sadece ticari bağların kurulmasından ziyade müşteri sadakati, marka bilinirliliği, doğru büyüme gibi konularda da etkili olmalıdır. Yanlış kurgulanan reklamlar ile müşteri ile marka arasında oluşan bağ zarar görebilir. Ayrıca yanlış hedef kitleye yapılan reklamlarda firmanın reklamlardan yeterince etkileşim almaması da başarısız reklam olarak görülebilir, bu yüzden Tam Hizmet veren Ajanslardan reklamlar konusunda hizmet almak, reklam verenler için gittikçe önem kazanmaktadır.